Kantić touristik – fotografije

Autor busfan, Prosinac 01, 2007, 14:32:52

AudiA842

AK Frankfurt, linija Frankfurt - Zvornik...

AudiA842

AK Frankfurt, linija Dortmund - Sarajevo...

AudiA842

AK Frankfurt, linija Frankfurt - Sarajevo...

mate

4 katnjače 19.8. na linijama prema Zapadu, prva na Srebrenica - Ženeva, druga na Sarajevo - Amsterdam, treća i četvrta na Sarajevo - Dortmund

mate

Jedan od zadnje pridošlih Tourisma 20.8. na Srebrenica - Ženeva

mate

1.9. na Sarajevo - Dortmund

mate

3.9. na Sarajevo - Basel

mate

7.9. na Sarajevo - Hamburg

mate

10.9. na Sarajevo - Bregenz

VanhoolTX

Ova 515 HD je Kantic Exkluziv, posebna firma koja ne pripada Touristiku.

mate

U subotu na Sarajevo - Dortmund

mate

U nedjelju na Sarajevo - Dortmund

mate

6.10. na Sarajevo - Dortmund

mate

U subotu na Frankfurt - Sarajevo

mate

U četvrtak na Sarajevo - Hamburg