Presečki – fotografije (2)

Autor gorgoroth, Srpanj 31, 2022, 12:08:42

gorgoroth


kocka151


Kocka 146

10 - 344 odmara kod terme Jezerčica.
Sretan je tko zna voljeti! - Hermann Hesse
Usput posjetite moj YT kanal Lovro Zet 2-HŽ! 🤠

tramvajac 92


tramvajac 92


mate

25.8. u Tossi de Mar

mate


mate

28.8. u Monacu

tramvajac 92

305 i 409.

gorgoroth

A6

mate

10-411 u subotu na A3

kocka151

Jučer na prilazu baruna Filipovića