Tablica aktivnog voznog parka

Autor kico101, Prosinac 06, 2015, 16:41:53

kico101


AKTIVNI VOZNI PARK

Garažni broj ( registracija )        Tip                                                Vrsta                    U prometu od                Raspored vrata            Ostalo104    ( RI 397-HI )                      MB Sprinter 312                          mini                        1999.                              K1+0                              Prilagođen prijevozu invalida
106   ( RI 718-JU )                      Renault Master ( 2. gen )          mini                        2002.                            K1+0                              Naknadno automatizirana vrata
115   ( RI 585-UB )                      Iveco Daily                                  mini                        2013.                            K1+0                              50C15V, prilagođen prijevozu invalida
116     ( RI 261-UO )                    Iveco Daily                                  mini                        2014.                            U1+0                              50C17
117   ( RI 1114-K )                    Renault Master                            mini                        2020.                            K1+0                              Prilagođen prijevozu invalida
118  ( RI 4318-K )                      Otokar Navigo C                          mini                        2021.                            U2+Š2                     
119  ( RI 4319-K )                      Otokar Navigo C                          mini                        2021.                            U2+Š2
120  ( RI 5845-N )                      Otokar Navigo C                        mini                          2021.                            U2+Š2                           
121  ( RI 4321-K )                      Otokar Navigo C                        mini                          2021.                              U2+Š2
122   ( RI 4322-K )                    Otokar Navigo C                        mini                          2021.                              U2+Š2
123    ( RI 4323-K )                    Otokar Navigo C                          mini                        2021.                              U2+Š2
124    ( RI 4324-K )                    Otokar Navigo C                          mini                        2021.                              U2+Š2
125    ( RI 4325-K )                    Otokar Navigo C                          mini                        2021.                              U2+Š2
126    ( RI 4326-K )                    Otokar Navigo C                          mini                        2021.                            U2+Š2
127    ( RI 4327-K )                    Otokar Navigo C                          mini                        2021.                            U2+Š2
201    ( RI 560-UB )                    Iveco Kapena Urby                    mini                        2013.                            U2+Š4                            A70C14/P CNG
202    ( RI 581-UB )                    Iveco Kapena Urby                    mini                        2013.                            U2+Š4                            A70C14/P CNG
203    ( RI 403-UD )                    Iveco Kapena Urby                    mini                        2013.                            U2+Š4                            A70C14/P CNG
204    ( RI 572-UB )                    Iveco Kapena Urby                    mini                        2013.                            U2+Š4                            A70C14/P CNG
205    ( RI 573-UB )                    Iveco Kapena Urby                    mini                        2013.                            U2+Š4                            A70C14/P CNG
206    ( RI 576-UB )                    Iveco Kapena Urby                    mini                        2013.                            U2+Š4                            A70C14/P CNG
207   ( RI 577-UB )                    Iveco Kapena Urby                    mini                        2013.                            U2+Š4                            A70C14/P CNG
208    ( RI 579-UB )                    Iveco Kapena Urby                    mini                        2013.                            U2+Š4                            A70C14/P CNG
209    ( RI 574-UB )                    Iveco Kapena Urby                    mini                        2013.                            U2+Š4                            A70C14/P CNG
210   ( RI 410-UH )                    Iveco Kapena Urby                    mini                        2013.                            U2+Š4                            A70C14/P CNG
589    ( RI 967-DN )                    MAN SU 240 Avtomontaža          solo                        1994.                            Š2+Š2+Š2                      Pogonski dodatak na plin

594    ( RI 3492-I  )                    MAN SG 240 Avtomontaža          zglobni                    1995.                            Š2+Š2+0+Š2                RI 768-UH, RI 835-EL
599    ( RI 1168-K )                      MAN SU 240 Avtomontaža          solo                        1995.                            Š2+Š2+Š2                    RI 7943-F,RI 807-UL,RI 637-EM
601    ( RI 958-ZH )                      MAN SU 240 Avtomontaža          solo                        1995.                            Š2+Š2+Š2                    RI 691-EM, pogonski dodatak na plin
652    ( RI 850-MB )                      MB O345 Conecto                        solo                          2005.                          Š2+Š2+Š2                    Naknadno klimatiziran
653    ( RI 851-MB )                      MB O345 Conecto                        solo                          2005.                          Š2+Š2+Š2                    Naknadno klimatiziran
654    ( RI 878-MB )                      MB O345 Conecto                        solo                          2005.                          Š2+Š2+Š2                    Naknadno klimatiziran
655    ( RI 852-MB )                      MB O345 Conecto                        solo                          2005.                          Š2+Š2+Š2                    Naknadno klimatiziran
656    ( RI 113-TV )                      MB O345 Conecto                        solo                          2005.                          Š2+Š2+Š2                      Naknadno klimatiziran, RI 853-MB
658    ( RI 877-MB )                      MB O345 Conecto                        solo                          2005.                          Š2+Š2+Š2                    Naknadno klimatiziran
659    ( RI 855-MB )                      MB O345 Conecto                        solo                          2005.                          Š2+Š2+Š2                    Naknadno klimatiziran
660    ( RI 3603-J )                      MB O345 Conecto                        solo                          2005.                          Š2+Š2+Š2                    RI 854-MB, Naknadno klimatiziran
661    ( RI 571-SE )                      MB O345 Conecto                        solo                          2005.                          Š2+Š2+Š2                    Naknadno klimatiziran, RI 857-MB
662    ( RI 945-OR )                      MB O345 Conecto                        solo                          2005.                          Š2+Š2+Š2                    Naknadno klimatiziran, RI 861-MB
663    ( RI 456-MA )                      MB O345 Conecto                        solo                          2005.                          Š2+Š2+Š2                    Naknadno klimatiziran
664   ( RI 859-MB )                      MB O345 Conecto                        solo                          2005.                          Š2+Š2+Š2                    Naknadno klimatiziran
665   ( RI 858-MB )                      MB O345 Conecto                        solo                          2005.                          Š2+Š2+Š2                    Naknadno klimatiziran
666    ( RI 864-MB )                      MB O345 Conecto                        solo                          2005.                          Š2+Š2+Š2                    Naknadno klimatiziran
667    ( RI 413-UI )                      MB O345G Conecto                      zglobni                      2005.                          Š2+Š2+Š2+Š2              Naknadno klimatiziran , RI 869-MB
668    ( RI 2948-E )                      MB O345G Conecto                      zglobni                      2005.                          Š2+Š2+Š2+Š2              RI 875-MB, Naknadno klimatiziran, pogonski dodatak na plin
669    ( RI 1169-K )                      MB O345G Conecto                      zglobni                      2005.                          Š2+Š2+Š2+Š2            RI 870-MB, Naknadno klimatiziran
670    ( RI 437-ZU )                      MB O345G Conecto                      zglobni                      2005.                          Š2+Š2+Š2+Š2              RI 863-MB, naknadno klimatiziran, monitori u putničkom prostoru
671    ( RI 713-ZI )                      MB O345G Conecto                      zglobni                      2005.                          Š2+Š2+Š2+Š2              Naknadno klimatiziran, RI 872-MB
672    ( RI 874-MB )                      MB O345G Conecto                      zglobni                      2005.                          Š2+Š2+Š2+Š2              Naknadno klimatiziran
674    ( RI 865-MB )                      MAN Lion's Classic                      solo                          2005.                            Š2+Š2+0                      SL283, naknadno klimatiziran
677    ( RI 868-MB )                      MAN Lion's Classic                      solo                          2005.                            Š2+Š2+0                      SL283, naknadno klimatiziran
680    ( RI 653-OM )                      MAN NL 313 F DD                        katni                        2007.                            U1+Š2+0                    Za turističke obilaske
681   ( RI 682-OM )                      MAN Lion's Regio                        solo                          2007.                            U1+U1+0                    ÜL364, Naknadno ugrađen display
682    ( RI 681-OL )                      MAN Lion's Regio                        solo                          2007.                            U1+U1+0                    ÜL364, naknadno ugrađen display
684    ( RI 693-OM )                      MAN Lion's Regio                        solo                          2007.                            U1+U1+0                    ÜL364, naknadno ugrađen display
685    ( RI 691-OM )                      MAN Lion's Regio                        solo                          2007.                            U1+U1+0                    ÜL364, naknadno ugrađen display
687    ( RI 114-ZI )                      MAN Lion's Classic                        solo                      2007.                            Š2+Š2+0                      SL283, naknadno ugrađ. turist. sjedala i klimatiziran, RI 938-OR, RI 431-SI
689    ( RI 691-OS )                    MAN Lion's Classic                        solo                      2007.                            Š2+Š2+0                      SL283, naknadno ugrađ. turist. sjedala i klimatiziran
690    ( RI 692-OS )                    MAN Lion's Classic                        solo                      2007.                            Š2+Š2+0                      SL283, naknadno ugrađ. turist. sjedala i klimatiziran
691    ( RI 562-SL )                      MAN Lion's Classic                        solo                      2007.                            Š2+Š2+0                      SL283, naknadno ugrađ. turist. sjedala i klimatiziran, RI 693-OS
693    ( RI 695-OS )                    MAN Lion's Classic                        solo                      2007.                            Š2+Š2+0                      SL283, naknadno ugrađ. turist. sjedala i klimatiziran
701    ( RI 230-OU )                    MB Citaro ( 1. gen. )                    zglobni                  2007.                            Š2+Š2+Š2+Š2            O530G, naknadno klimatiziran
702    ( RI 242-OU )                    MB Citaro ( 1. gen. )                    zglobni                  2007.                            Š2+Š2+Š2+Š2            O530G, naknadno klimatiziran
703    ( RI 233-OU )                    MB Citaro ( 1. gen )                    zglobni                  2007.                            Š2+Š2+Š2+Š2            O530G, naknadno klimatiziran
704    ( RI 231-OU )                    MB Citaro ( 1. gen )                      zglobni                2007.                            Š2+Š2+Š2+Š2            O530G, naknadno klimatiziran
705    ( RI 413-UP )                    MB Citaro ( 1. gen. )                    zglobni                2007.                            Š2+Š2+Š2+Š2            O530G, naknadno klimatiziran, RI 235-OU
706
    ( RI 236-OU )                    MB Citaro ( 1. gen. )                    zglobni                2007.                            Š2+Š2+Š2+Š2            O530G, naknadno klimatiziran
707    ( RI 237-OU )                    MB Citaro ( 1. gen. )                    zglobni                2007.                            Š2+Š2+Š2+Š2            O530G, naknadno klimatiziran
708    ( RI 238-OU )                    MB Citaro ( 1. gen. )                    zglobni                2007.                            Š2+Š2+Š2+Š2            O530G, naknadno klimatiziran
709     ( RI 601-UR )                    MB Citaro ( 1. gen. )                    zglobni                2007.                            Š2+Š2+Š2+Š2            O530G, naknadno klimatiziran, RI 739-SK, RI 239-OU
710    ( RI 3068-A )                    MB Citaro ( 1. gen. )                      zglobni                2007.                            Š2+Š2+Š2+Š2              RI 240-OU,O530G, naknadno klimatiziran
711    ( RI 241-OU )                    MB Citaro ( 1. gen. )                    zglobni                2007.                            Š2+Š2+Š2+Š2            O530G, naknadno klimatiziran
712    ( RI 783-TZ )                    MB Citaro ( 1. gen. )                    zglobni                2007.                            Š2+Š2+Š2+Š2            O530G, naknadno klimatiziran, RI 232-OU
713    ( RI 214-RF )                    MAN Lion's Regio                          solo                      2009.                            U1+U1+0                      ÜL354
724    ( RI 440-UM )                    Iveco Irisbus Arway                    solo                      2014.                            U1+U1+0                      LCD TV, hladnjak, LED rasvjeta
725    ( RI 441-UM )                    Iveco Irisbus Arway                    solo                      2014.                            U1+U1+0                      LCD TV, hladnjak, LED rasvjeta
726    ( RI 442-UM )                    Iveco Irisbus Arway                    solo                      2014.                            U1+U1+0                      LCD TV, hladnjak, LED rasvjeta
727     ( RI 443-UM )                    Iveco Irisbus Arway                    solo                      2014.                            U1+U1+0                      LCD TV, hladnjak, LED rasvjeta
728     ( RI 328-VP )                    Iveco Bus Crossway                    solo                      2015.                            U1+U1+0                      LCD TV, hladnjak, LED rasvjeta
729    ( RI 329-VP )                    Iveco Bus Crossway                    solo                      2015.                            U1+U1+0                      LCD TV, hladnjak, LED rasvjeta
730    ( RI 2016-A )                    MB Conecto II                            zglobni                  2016.                            Š2+Š2+Š2+Š2              Motor 290 kW ( 394 HP ), LED display
731    ( RI 2017-A )                    MB Conecto II                            zglobni                  2016.                            Š2+Š2+Š2+Š2              Motor 290 kW ( 394 HP ), LED display
732    ( RI 2018-A )                    MB Conecto II                            zglobni                  2016.                            Š2+Š2+Š2+Š2              Motor 290 kW ( 394 HP ), LED display
733    ( RI 2019-A )                    MB Conecto II                            zglobni                  2016.                            Š2+Š2+Š2+Š2              Motor 290 kW ( 394 HP ), LED display
734    ( RI 2021-A )                    MB Conecto II                            zglobni                  2016.                            Š2+Š2+Š2+Š2              Motor 290 kW ( 394 HP ), LED display
735     ( RI 2022-A )                    MB Conecto II                            zglobni                  2016.                            Š2+Š2+Š2+Š2              Motor 290 kW ( 394 HP ), LED display
736     ( RI 6384-J )                      MB Conecto II                            zglobni                  2016.                            Š2+Š2+Š2+Š2              RI 2023-A ,Motor 290 kW ( 394 HP ), LED display
737    ( RI 2459-F )                      MB Conecto II                            zglobni                  2016.                            Š2+Š2+Š2+Š2              RI 2024-A, Motor 290 kW ( 394 HP ), LED display
738    ( RI 2025-A )                    MB Conecto II                            zglobni                  2016.                            Š2+Š2+Š2+Š2              Motor 290 kW ( 394 HP ), LED display
739     ( RI 2026-A )                      MB Conecto II                            zglobni                  2016.                            Š2+Š2+Š2+Š2              Motor 290 kW ( 394 HP ), LED display

Not a valid attachment ID.Not a valid attachment ID. 
Ima li pilota u avionu? Ako nema, zašto ga ne bi bilo.

kico101

#1

AKTIVNI VOZNI PARK

Garažni broj ( registracija )        Tip                                                Vrsta                    U prometu od                Raspored vrata            Ostalo


740    ( RI 2740-H )              MAN Lion's City ( A21 )                      solo                      2019.                                Š2+Š2+0                    Motor 320 HP
741    ( RI 2741-H )              MAN Lion's City ( A21 )                      solo                      2019.                                Š2+Š2+0                    Motor 320 HP

742    ( RI 2742-H )              MAN Lion's City ( A21 )                      solo                      2019.                                Š2+Š2+0                    Motor 320 HP
743   ( RI 2743-H )              MAN Lion's City ( A21 )                      solo                      2019.                                Š2+Š2+0                    Motor 320 HP
744   ( RI 2744-H )              MAN Lion's City ( A21 )                      solo                      2019.                                Š2+Š2+0                    Motor 320 HP
745    ( RI 2745-H )              MAN Lion's City ( A21 )                      solo                      2019.                                Š2+Š2+0                    Motor 320 HP
746    ( RI 2746-H )              MAN Lion's City ( A21 )                      solo                      2019.                              Š2+Š2+0                    Motor 320 HP
747    ( RI 2747-H )              MAN Lion's City ( A21 )                      solo                      2019.                              Š2+Š2+0                    Motor 320 HP
748    ( RI 2748-H )   
MAN Lion's City ( A21 )                      solo                      2019.                              Š2+Š2+0                    Motor 320 HP
749    ( RI 2749-H )                Iveco Bus Crossway                          solo                      2019.                              U1+U1+0                  Motor 360 HP
750    ( RI 2750-H )                Iveco Bus Crossway                          solo                      2019.                              U1+U1+0                  Motor 360 HP
751    ( RI 2751-H )                Iveco Bus Crossway                          solo                      2019.                              U1+U1+0                  Motor 360 HP
752    ( RI 2752-H )                Iveco Bus Crossway                          solo                      2019.                              U1+U1+0                  Motor 360 HP
753   ( RI 2753-H )                Iveco Bus Crossway                          solo                      2019.                              U1+U1+0                  Motor 360 HP
754    ( RI 2754-H )                Iveco Bus Crossway                          solo                      2019.                              U1+U1+0                  Motor 360 HP
755   ( RI 2755-H )                Iveco Bus Crossway                          solo                      2019.                              U1+U1+0                  Motor 360 HP
756    ( RI 2756-H )                Iveco Bus Crossway                          solo                      2019.                              U1+U1+0                  Motor 360 HP
757    ( RI 2757-H )                Iveco Bus Crossway                          solo                      2019.                              U1+U1+0                  Motor 360 HP
758   ( RI 5711-H )                MAN Lion's City G ( A23 )                zglobni                  2019.                            Š2+Š2+Š2+0                Motor 360 HP
759   ( RI 5712-H )                MAN Lion's City G ( A23 )                zglobni                  2019.                            Š2+Š2+Š2+0                Motor 360 HP
760    ( RI 5713-H )                MAN Lion's City G ( A23 )                zglobni                  2019.                            Š2+Š2+Š2+0                Motor 360 HP
761    ( RI 5714-H )                MAN Lion's City G ( A23 )                zglobni                  2019.                            Š2+Š2+Š2+0                Motor 360 HP
762    ( RI 4462-K )                MAN Lion's City G ( A23 )                zglobni                    2021.                            Š2+Š2+Š2+0              Motor 360 HP
763    ( RI 4463-K )                MAN Lion's City G ( A23 )                zglobni                    2021.                            Š2+Š2+Š2+0              Motor 360 HP
764    ( RI 4464-K )                MAN Lion's City G ( A23 )                zglobni                    2021.                            Š2+Š2+Š2+0              Motor 360 HP
765   ( RI 4465-K )                MAN Lion's City G ( A23 )                zglobni                    2021.                            Š2+Š2+Š2+0              Motor 360 HP
766   ( RI 4476-K )                MAN Lion's City G ( A23 )                zglobni                    2021.                            Š2+Š2+Š2+0              Motor 360 HP
767    ( RI 4467-K )                MAN Lion's City G ( A23 )                zglobni                    2021.                            Š2+Š2+Š2+0              Motor 360 HP
768    ( RI 4468-K )                MAN Lion's City G ( A23 )                zglobni                    2021.                            Š2+Š2+Š2+0              Motor 360 HP
769    ( RI 4469-K )                Iveco Bus Crossway Line                  solo                      2021.                              U1+Š2+0                 
770    ( RI 4470-K )                Iveco Bus Crossway Line                  solo                      2021.                              U1+Š2+0
771    ( RI 4471-K )                Iveco Bus Crossway Line                  solo                      2021.                              U1+Š2+0
772   ( RI 4472-K )                Iveco Bus Crossway Line                  solo                      2021.                              U1+Š2+0
773    ( RI 4473-K )                Iveco Bus Crossway Line                  solo                      2021.                              U1+Š2+0
801    ( RI 561-UB )                    Iveco Irisbus Citelis 12 CNG      solo                      2013.                            Š2+Š2+Š2                    Plavo bojanje
802    ( RI 562-UB )                    Iveco Irisbus Citelic 12 CNG      solo                      2013.                            Š2+Š2+Š2                    Plavo bojanje
803    ( RI 521-ZE )                    Iveco Irisbus Citelis 12 CNG      solo                      2013.                            Š2+Š2+Š2                    Plavo bojanje, RI 563-UB, RI 166-UT
804    ( RI 564-UB )                    Iveco Irisbus Citelis 12 CNG      solo                      2013.                            Š2+Š2+Š2                    Plavo bojanje
805     ( RI 565-UB )                    Iveco Irisbus Citelis 12 CNG      solo                      2013.                            Š2+Š2+Š2                    Plavo bojanje
808    ( RI 914-VE )                    Iveco Irisbus Citelis 12 CNG      solo                      2013.                            Š2+Š2+Š2                    Plavo bojanje, RI 568-UB
809    ( RI 569-UB )                    Iveco Irisbus Citelis 12 CNG      solo                      2013.                            Š2+Š2+Š2                    Plavo bojanje
810    ( RI 570-UB )                    Iveco Irisbus Citelis 12 CNG      solo                      2013.                            Š2+Š2+Š2                    Plavo bojanje
811    ( RI 571-UB )                    Iveco Irisbus Citelis 12 CNG      solo                      2013.                            Š2+Š2+Š2                    Plavo bojanje, zapaljenje motora ( veljača 2015. )
812    ( RI 882-VU )                    Iveco Bus Urbanway 12 CNG    solo                      2015.                            Š2+Š2+Š2                    Plavo bojanje
813    ( RI 883-VU )                    Iveco Bus Urbanway 12 CNG    solo                      2015.                            Š2+Š2+Š2                    Plavo bojanje
814     ( RI 884-VU )                    Iveco Bus Urbanway 12 CNG    solo                      2015.                            Š2+Š2+Š2                    Plavo bojanje
815    ( RI 885-VU )                    Iveco Bus Urbanway 12 CNG    solo                      2015.                            Š2+Š2+Š2                    Plavo bojanje
816    ( RI 886-VU )                    Iveco Bus Urbanway 12 CNG    solo                      2015.                            Š2+Š2+Š2                    Plavo bojanje
817    ( RI 517-VZ )                    Iveco Bus Urbanway 18 CNG    zglobni                  2015.                            Š2+Š2+Š2+Š2            Plavo bojanje
818    ( RI 518-VZ )                    Iveco Bus Urbanway 18 CNG    zglobni                  2015.                            Š2+Š2+Š2+Š2            Plavo bojanje
819     ( RI 519-VZ )                    Iveco Bus Urbanway 18 CNG    zglobni                  2015.                            Š2+Š2+Š2+Š2            Plavo bojanje
820    ( RI 520-VZ )                    Iveco Bus Urbanway 18 CNG    zglobni                  2015.                            Š2+Š2+Š2+Š2            Plavo bojanje

821    ( RI 9101-A )                    MAN Lion's City G CNG              zglobni                  2017.                            Š2+Š2+Š2+Š2            Plavo bojanje
822    ( RI 9102-A )                    MAN Lion's City G CNG              zglobni                  2017.                            Š2+Š2+Š2+Š2            Plavo bojanje
823    ( RI 9103-A )                    MAN Lion's City G CNG              zglobni                  2017.                            Š2+Š2+Š2+Š2            Plavo bojanje
824    ( RI 9104-A )                    MAN Lion's City G CNG              zglobni                  2017.                            Š2+Š2+Š2+Š2            Plavo bojanje
825    ( RI 9105-A )                    Iveco Bus Urbanway 12 CNG    solo                      2017.                            Š2+Š2+Š2                  Plavo bojanje
826    ( RI 9106-A )                    Iveco Bus Urbanway 12 CNG    solo                      2017.                            Š2+Š2+Š2                  Plavo bojanje
827    ( RI 9107-A )                    Iveco Bus Urbanway 12 CNG    solo                      2017.                            Š2+Š2+Š2                  Plavo bojanje
828     ( RI 9108-A )                    Iveco Bus Urbanway 12 CNG    solo                      2017.                            Š2+Š2+Š2                  Plavo bojanje
829    ( RI 9109-A )                    Iveco Bus Urbanway 10,5 CNG  midi                      2017.                            Š2+Š2+Š2                  Plavo bojanje
830    ( RI 9110-A )                    Iveco Bus Urbanway 10,5 CNG  midi                      2017.                            Š2+Š2+Š2                  Plavo bojanje
831    ( RI 8631-K )                    Iveco Bus Crossway LE CNG        solo                      2021.                            Š2+Š2+0                    Plavo bojanje
832    ( RI 8632-K )                    Iveco Bus Crossway LE CNG        solo                      2021.                            Š2+Š2+0                    Plavo bojanje
833    ( RI 8633-K )                    Iveco Bus Crossway LE CNG        solo                      2021.                            Š2+Š2+0                    Plavo bojanje
834    ( RI 8634-K )                    Iveco Bus Crossway LE CNG        solo                      2021.                            Š2+Š2+0                    Plavo bojanje
835    ( RI 8635-K )                    Iveco Bus Crossway LE CNG        solo                      2021.                            Š2+Š2+0                    Plavo bojanje
836    ( RI 8636-K )                    Iveco Bus Crossway LE CNG        solo                      2021.                            Š2+Š2+0                    Plavo bojanje
837    ( RI 8637-K )                    Iveco Bus Crossway LE CNG        solo                      2021.                            Š2+Š2+0                    Plavo bojanje
838    ( RI 8637-K )                    Iveco Bus Crossway LE CNG        solo                      2021.                            Š2+Š2+0                    Plavo bojanje

838    ( RI 8638-K )                    Iveco Bus Crossway LE CNG        solo                      2021.                            Š2+Š2+0                    Plavo bojanje
839    ( RI 8639-K )                    Iveco Bus Crossway LE CNG        solo                      2021.                            Š2+Š2+0                    Plavo bojanje
840    ( RI 8640-K )                    Iveco Bus Crossway LE CNG        solo                      2021.                            Š2+Š2+0                    Plavo bojanje


Ima li pilota u avionu? Ako nema, zašto ga ne bi bilo.

shef

#2
Privremena tablica v.p. stanje 01.03.2020.

106   Renault Master   RI-718-JU    2002.
107   Renault Master   RI-389-LM   2004.

108   Cacciamali Urby  RI-398-MZ   2006.
109   Cacciamali Urby  RI-394-MZ   2006.
111   Cacciamali Urby  RI-397-MZ   2006.
112   Cacciamali Urby  RI-437-TR    2006.
113   Cacciamali Urby  RI-776-RB   2008.
114   Cacciamali Urby  RI-775-RB   2008.

116   Iveco Daily          RI-261-UO  2014.

201   Kapena Urby CNG    RI-560-UB    2013.
202   Kapena Urby CNG    RI-561-UB    2013.
203   Kapena Urby CNG    RI-403-UD    2013.
204   Kapena Urby CNG    RI-572-UB    2013.
205   Kapena Urby CNG    RI-573-UB    2013.
206   Kapena Urby CNG    RI-576-UB    2013.
207   Kapena Urby CNG    RI-577-UB    2013.
208   Kapena Urby CNG    RI-579-UB    2013.
209   Kapena Urby CNG    RI-574-UB    2013.
210   Kapena Urby CNG    RI-410-UH    2013.

583   MAN SG240              RI-583-UM    1993.
589   MAN SU240              RI-967-DN    1993.
593   MAN SG240              RI-482-EL     1995.
594   MAN SG240              RI-3492-I      1995.
595   MAN SG240              RI-837-EL     1995.   
597   MAN SG240              RI-836-EL     1995.
598   MAN SU240              RI-166-FK     1995.
599   MAN SU240              RI-7943-F     1995.
600   MAN SU240              RI-986-ZH     1995.
601   MAN SU240              RI-958-ZH     1995.
602   MAN SU240              RI-137-UL     1995.
603   MAN SU240              RI-341-ZM     1995.

622   MAN SG312              RI-371-NC      1997.
624   MAN SG312              RI-203-UE      1997.

628   MAN SL222               RI-518-GH      1997.
637   MAN SL222               RI-429-UD      1997.

651   MAN SG312              RI-721-JH        1999.

652   MB Conecto             RI-850-MB       2005.
653   MB Conecto             RI-851-MB       2005.
654   MB Conecto             RI-878-MB       2005.
655   MB Conecto             RI-852-MB       2005.
656   MB Conecto             RI-113-TV        2005.
657   MB Conecto             RI-856-MB       2005.
658   MB Conecto             RI-877-MB       2005.
659   MB Conecto             RI-855-MB       2005.
660   MB Conecto             RI-854-MB       2005.
661   MB Conecto             RI-571-SE        2005.
662   MB Conecto             RI-945-OR       2005.
663   MB Conecto             RI-456-MA       2005.
664   MB Conecto             RI-859-MB       2005.
665   MB Conecto             RI-858-MB       2005.
666   MB Conecto             RI-864-MB       2005.
667   MB Conecto G          RI-413-UI        2005.
668   MB Conecto G          RI-2948-E        2005.
669   MB Conecto G          RI-870-MB       2005.
670   MB Conecto G          RI-437-ZU       2005.
671   MB Conecto G          RI-713-ZI        2005.
672   MB Conecto G          RI-874-MB       2005.

674   MAN Lion's Classic    RI-865-MB      2005.
675   MAN Lion's Classic    RI-866-MB      2005.
676   MAN Lion's Classic    RI-2099-C      2005.
677   MAN Lion's Classic    RI-868-MB      2005.
679   MAN Lion's Classic    RI-871-MB      2005.

680   MAN NL313-F            RI-653-OM     2007.

681   MAN Lion's Regio       RI-682-OM     2007.
682   MAN Lion's Regio       RI-681-OL      2007.
683   MAN Lion's Regio       RI-854-ZV      2007.
684   MAN Lion's Regio       RI-693-OM     2007.
685   MAN Lion's Regio       RI-691-OM     2007.

686   MAN Lion's Classic     RI-219-OS      2007.
687   MAN Lion's Classic     RI-114-ZI       2007.
689   MAN Lion's Classic     RI-3085-C      2007.
690   MAN Lion's Classic     RI-692-OS      2007.
691   MAN Lion's Classic     RI-562-SL       2007.
692   MAN Lion's Classic     RI-8713-G      2007.
693   MAN Lion's Classic     RI-695-OS      2007.
695   MAN Lion's Classic     RI-694-OS      2007.
696   MAN Lion's Classic     RI-967-OR      2007.
697   MAN Lion's Classic     RI-513-UN      2007.
698   MAN Lion's Classic     RI-696-OS      2007.
699   MAN Lion's Classic     RI-927-OR      2007.
700   MAN Lion's Classic     RI-953-OR      2007.

701   MB Citaro G               RI-230-OU      2007.
702   MB Citaro G               RI-242-OU      2007.
703   MB Citaro G               RI-233-OU      2007.
704   MB Citaro G               RI-231-OU      2007.
705   MB Citaro G               RI-413-UP       2007.
706   MB Citaro G               RI-236-OU      2007.
707   MB Citaro G               RI-237-OU      2007.
708   MB Citaro G               RI-238-OU      2007.
709   MB Citaro G               RI-601-UR       2007.
710   MB Citaro G               RI-3068-A       2007.
711   MB Citaro G               RI-241-OU      2007.
712   MB Citaro G               RI-783-TZ       2007.   

713   MAN Lion's Regio       RI-214-RF       2009.

801   Irisbus Citelis 12 CNG    RI-561-UB     2013.
802   Irisbus Citelis 12 CNG    RI-562-UB     2013.
803   Irisbus Citelis 12 CNG    RI-521-ZE     2013.
804   Irisbus Citelis 12 CNG    RI-564-UB     2013.
805   Irisbus Citelis 12 CNG    RI-565-UB     2013.
808   Irisbus Citelis 12 CNG    RI-914-VE     2013.
809   Irisbus Citelis 12 CNG    RI-569-UB     2013.
810   Irisbus Citelis 12 CNG    RI-570-UB     2013.
811   Irisbus Citelis 12 CNG    RI-571-UB     2013.

724   Irisbus Arway            RI-440-UM      2014.
725   Irisbus Arway            RI-441-UM      2014.
726   Irisbus Arway            RI-442-UM      2014.
727   Irisbus Arway            RI-443-UM      2014.

728   Iveco Crossway         RI-328-VP      2015.
729   Iveco Crossway         RI-329-VP      2015.

812   Iveco Urbanway 12 CNG     RI-882-VU    2015.
813   Iveco Urbanway 12 CNG     RI-883-VU    2015.
814   Iveco Urbanway 12 CNG     RI-884-VU    2015.
815   Iveco Urbanway 12 CNG     RI-885-VU    2015.
816   Iveco Urbanway 12 CNG     RI-886-VU    2015.
817   Iveco Urbanway 18 CNG     RI-517-VZ    2015.
818   Iveco Urbanway 18 CNG     RI-518-VZ    2015.
819   Iveco Urbanway 18 CNG     RI-519-VZ    2015.
820   Iveco Urbanway 18 CNG     RI-520-VZ    2015.

730   MB Conecto G            RI-2016-A      2016.
731   MB Conecto G            RI-2017-A      2016.
732   MB Conecto G            RI-2018-A      2016.
733   MB Conecto G            RI-2019-A      2016.
734   MB Conecto G            RI-2021-A      2016.
735   MB Conecto G            RI-2022-A      2016.
736   MB Conecto G            RI-2023-A      2016.
737   MB Conecto G            RI-2459-F      2016.
738   MB Conecto G            RI-2025-A      2016.
739   MB Conecto G            RI-2026-A      2016. 

821   MAN Lion's City G CNG    RI-9101-A    2017.
822   MAN Lion's City G CNG    RI-9102-A    2017.
823   MAN Lion's City G CNG    RI-9103-A    2017.
824   MAN Lion's City G CNG    RI-9104-A    2017.

825   Iveco Urbanway 12 CNG    RI-9105-A    2017.
826   Iveco Urbanway 12 CNG    RI-9106-A    2017.
827   Iveco Urbanway 12 CNG    RI-6495-F    2017.
828   Iveco Urbanway 12 CNG    RI-9108-A    2017.
829   Iveco Urbanway 10 CNG    RI-9109-A    2017.
830   Iveco Urbanway 10 CNG    RI-9110-A    2017.

740   MAN Lion's City                   RI-2740-H    2019.
741   MAN Lion's City                   RI-2741-H    2019.
742   MAN Lion's City                   RI-2742-H    2019.
743   MAN Lion's City                   RI-2743-H    2019.
744   MAN Lion's City                   RI-2744-H    2019
745   MAN Lion's City                   RI-2745-H    2019.
746   MAN Lion's City                   RI-2746-H    2019.
747   MAN Lion's City                   RI-2747-H    2019.
748   MAN Lion's City                   RI-2748-H    2019,

749  Iveco Crossway                  RI-2749-H    2019.
750  Iveco Crossway                  RI-2750-H    2019,
751  Iveco Crossway                  RI-2751-H    2019.
752  Iveco Crossway                  RI-2752-H    2019.
753  Iveco Crossway                  RI-2753-H    2019.
754  Iveco Crossway                  RI-2754-H    2019
755  Iveco Crossway                  RI-2755-H    2019.
756  Iveco Crossway                  RI-2756-H    2019.
757  Iveco Crossway                  RI-2757-H    2019.

758  MAN Lion's City G                RI-5711-H    2019.
759  MAN Lion's City G                RI-5712-H    2019.
760  MAN Lion's City G                RI-5713-H    2019.
761  MAN Lion's City G                RI-5714-H    2019.

Ne ideš u lov na patke ili brat masline pa da kažeš da je sezona završila,autobusa uvik ima,nisu ko laste da se tek na proljeće vraćaju

(c)Teutonic

mivano

Što nije 651 iz 2001? Gdje je nestao 673?

NP-549

651 je kupljen 2001. kao salonski model.  Bio je bijeli u originalu,  a proizveden je 1999.

673 je rashod.  Čeka labudicu

kico101

651 jest pušten u promet kao Trolejev bus u prosincu 2001. A sad, kada je stvarno proizveden, ne znam. Obično je za nas bitan podatak početak prometovanja u Ri. Slično je i kod serije 611-615, u promet su postupno ulazili od siječnja 1996, a proizvedeni su ranije.
Znam da 104 i 115 nisu Trolejevi, ali bi dobro bilo da su i oni na popisu,kada je već i 680. 673 je bye bye.
Ima li pilota u avionu? Ako nema, zašto ga ne bi bilo.

pehar_11

#6
Privremeno stanje Crossway LE-ova (lipanj 2022.).


Gbr.      Tip autobusa                 Vrsta      Reg. oznaka    U prometu od              Ostalo

831    Iveco Crossway LE CNG     solo        RI-8631-K         2021.              opatijski podsustav
832    Iveco Crossway LE CNG     solo        RI-8632-K         2021.              opatijski podsustav
833    Iveco Crossway LE CNG     solo        RI-8633-K         2021.              opatijski podsustav
834    Iveco Crossway LE CNG     solo        RI-8634-K         2021.              opatijski podsustav
835    Iveco Crossway LE CNG     solo        RI-8635-K         2021.
836    Iveco Crossway LE CNG     solo        RI-8636-K         2021.              sudar na Trsatu
837    Iveco Crossway LE CNG     solo        RI-8637-K         2021.
838    Iveco Crossway LE CNG     solo        RI-8638-K         2021.
839    Iveco Crossway LE CNG     solo        RI-8639-K         2021.
840    Iveco Crossway LE CNG     solo        RI-8640-K         2021.

CitaroMH

Hello,

Autotrolley shortly will get 14 new busses.

7 MAN 12C and 7 MAN 18C.

I don't have any datas like ViNs or reg. plates.

Perhaps somebody can help me :)

Paško

You're asking for buses which haven't even been registered yet. Please have some patience :)
Pratite stranicu autobusi.org retro na Facebooku!

Zmajhir

Očekuje li nas veliki update stanja nakon još par odlazaka Conecta? Posla ove godine ko u priči hehe

kico101

Update tablice sa 06.11.2022.
Ispravak u postovima, kad stignem.
Ima li pilota u avionu? Ako nema, zašto ga ne bi bilo.

Zmajhir

Piše "not a valid attachment ID"