Modeli u ponudi( 2016 )- za eventualnu nabavu

Autor kico101, Listopad 02, 2016, 18:52:22

kico101

S obzirom da, vezano uz starost postojećeg voznog parka, nove nabavke vozila postaju nužnost, dao sam si slobodu da sa postojećih web stranica proizvođača, izdvojim modele u trenutnoj ponudi, koji se, prema mojem mišljenju, mogu koristiti i na riječkim prometnicama. Naravno, da se tu može naći zamjerki, zašto sam ubacio neke modele, a druge ne, ali ovo je samo moje viđenje. U obzir su uzeti samo europski proizvođači.

http://kico101.webs.com/Modeli%202016.xlsx
Ima li pilota u avionu? Ako nema, zašto ga ne bi bilo.